Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Thông tư 17/2018 Kiểm định chất lượng GD trường TH 22-8-2018 Kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học Tải về
2 Số: 03/VBHN-BGDĐT_2016_Đánh giá HS tieu học 28-9-2016 Tải về
3 Thông tư 22/2016/BGD_sửa đổi TT 30/2014 22-9-2016 Thông tư này sửa đổi, sổ sung TT 30/2014 về đánh giá HS tiểu học Tải về
4 QĐ Thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng_2016-2017 20-9-2016 Tải về
5 CV_4547/BGDĐT_HD thi Olympic tieng Anh-IOE_16-17 15-9-2016 Tải về
6 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
7 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về