SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1-NĂM HỌC 2020-2021

Năm học 2020-2021, Chương trình Giáo dục Phổ thông mới 2018 (CTGDPT-2018) chính thức được triển khai thực hiện trên toàn quốc bắt đầu từ lớp 1. Để đảm bảo cho trẻ em vào học lớp 1 năm học 2020-2021 sắp đến, theo kế hoạch và sự chỉ đạo của ngành cấp trên, trường tiểu học Nguyễn Nho Túy đã tổ chức cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo chương trình mới theo kế hoạch chung của toàn tỉnh Quảng Nam.
Bên cạnh đó nhà trường cũng đã tổ chức thẩm định và lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp cho hoạc sinh lớp 1 theo yêu cầu chung. Và hiện nay nhà trường đã thực hiện lựa chọn xong bộ sách lớp 1: Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bộ sách này cũng được thống nhất lựa chọn trên cả huyện Đại Lộc và tỉnh Quảng Nam.
Vậy nhà trường xin giới thiệu các đường link truy cập của Nhà sách để các bậc phụ huynh tham khảo. Trân trọng!
Dưới đây là các đường dẫn vào địa chỉ nhà sách để tìm hiểu:

http://www.nxbgd.vn/chuyen-muc/bo-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-2163.htm
http://www.nxbgd.vn/bai-viet/sgk-lop-1-moi/gioi-thieu-bo-sgk-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-8716.htm