THÔNG BÁO VỀ SGK NĂM HỌC 2022-2023

Ngày đăng: Lượt xem:

Trường TH&THCS Đại Thạnh thông báo !
Năm học 2022-2023 nhà trường sử dụng bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối với các lớp 1+2+3 thực hiện Chương trình GDPT 2018.
Các lớp 4+5 vẫn học sách cũ (Chương trình 2000)
Vậy xin thông báo để tất cả Phụ huynh biết và trang bị sách cho con, em.
Nay thông báo !