TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN NHO TÚY TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016

Thực hiện kế hoạch năm học ban y tế trường Tiểu học Nguyễn Nho Túy phối hợp với trạm y tế xã, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh toàn trường vào ngày 15 và ngày 4 tháng 11 năm 2016

20160415_100034

20160415_100046 20160415_100021 20160415_095947 20160415_095939

Đây là hoạt động  khám sức khỏe thường kỳ của mỗi năm học của ban y tế phối hợp với trạm y tế xã  tổ chức.